Regulament “Vine BARZA – Concurs pe Facebook”

nastere

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI BARZA  

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului  “<Vine BARZA> – Concurs pe Facebook” este SELF CARE MEDICAL SRL, cu sediul în Voluntari, Str. Erou Iancu Nicolae, nr. 148A, jud. Ilfov, email: office@scdg.ro, site web: www.testulbarza.ro.

Participanţii la Concurs trebuie să respecte termenii şi condițiile Regulamentului Concursului, potrivit celor menţionate mai jos.

Regulamentul este făcut public conform legislaţiei din România prin afișare pe pagina de internet www.testulbarza.ro, fiind disponibil oricărui participant. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca aceste modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/testelebarza/?ref=br_rs.

SECŢIUNEA 2. ARIA GEOGRAFICĂ DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat şi se desfăşoară pe teritoriul României, pe contul de Facebook: https://www.facebook.com/testelebarza/?ref=br_rs.

SECŢIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

Durata concursului este de 20 zile și se desfășoară în perioada 02.08.2018 – 21.08.2018.

SECŢIUNEA 4. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

La acest Concurs pot participa doar persoane fizice, cetăţeni români, cu vârsta peste 18 ani (împliniţi până la data începerii Concursului), care au domiciliul sau reşedinţa în România pe toată perioada de desfășurare a Concursului și pe perioada de revendicare a premiului câștigat. La Concurs nu au dreptul să participe angajaţii SELF CARE MEDICAL SRL şi nici parteneri sau colaboratori, precum niciunul dintre membrii familiilor acestora (copii, părinţi, soţ/soţie, frate/soră).

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI I.

Intrarea în concurs implică 4 condiții de participare:

  • Participanta trebuie sa fie însărcinată.
  • Participanta trebuie să încarce pe profilul ei o poză a sa cu testul de sarcină pozitiv, alături de o mică descriere.
  • Postarea trebuie să fie publică.
  • La postare să adauge hashtag-ul #VineBARZA.

II. CUM SE FACE ÎNSCRIEREA

Persoanele care doresc sa participe la concurs trebuie să încarce pe profilul lor o poză a sa cu testul de sarcină pozitiv, alături de o descriere. În descriere trebuie să adauge hashtag-ul #VineBARZA pentru ca participarea lor să fie validă și astfel postarea lor să fie găsită cu ușurință pe Facebook, la finalul concursului.

III. CUM SE ALEG CÂȘTIGĂTORII

La finalul celor 20 de zile de concurs, se vor cauta toate postările participanților cu ajutorul hashtag-ului #VineBarza, iar numele lor vor fi centralizate și numerotate într-un Excel. Cei 3 câștigători se vor alege prin Random.org, care va extrage 3 cifre din numărul total de participanți. Astel, cele 3 cifre vor fi corelate cu numerotarea realizată în Excel. Este important ca cei desemnați câștigători să fi respectat toate cerințele de intrare în concurs pentru a intra în posesia premiului, în caz contrar se va face o nouă extragere prin Random.org. Câștigătorii vor fi anunțați public pe pagina de Facebook BARZA. Numele acestora vor fi etichetate într-o nouă postare și vor rugați să trimită datele de contact (adresa de e-mail/numar de telefon) prin mesaj privat pe pagina de Facebook BARZA în termen de 3 zile de la anunț pentru validarea dreptului de câștigător. În caz contrar, premiile se  vor reporta către rezerve și procesul se va relua până la validarea câștigătorilor.

IV. CUM INTRĂ CÂȘTIGĂTORII ÎN POSESIA PREMIULUI

După trimiterea datelor de contact prin mesaj privat la pagina de Facebook BARZA, câștigătorii vor fi contactați telefonic sau pe e-mail pentru a comunica operatorului datele personale pentru validare. Datele personale necesare validării telefonice sunt: nume şi prenume, data naşterii, sex, serie si număr BI/CI, un număr de telefon, adresa şi localitatea din BI/CI, adresa la care doreşte să îi fie livrat premiul.

SECŢIUNEA 6. DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE ÎN CADRUL CONCURSULUI

Organizatorul oferă drept premiu 3 vouchere de cumpărături pe site-ul www.bebelusultau.ro, în valore de 400 de lei fiecare. Câștigătorul nu poate solicita contravaloarea în bani a premiului câștigat. Câştigătorul o să fie contactat prin e-mail sau telefonic, iar dacă nu va răspunde la prima contactare, va mai fi contactat o dată. În situaţia în care, la momentul validării, câştigătorul declară că nu acceptă premiul sau nu poate fi contactat conform celor menţionate mai sus, în termen de 5 zile calendaristice, acesta va fi decăzut din drepturi, urmând a se apela la rezerve în ordinea desemnării lor.

SECŢIUNEA 7. RĂSPUNDERE

Organizatorul prezentului Concurs nu îşi asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la Concurs; datorită unor cauze care nu depind direct de el. Prin înscrierea la acest Concurs, participanţii sunt de acord să respecte Regulamentul Concursului; precum şi toate deciziile luate de Organizator şi colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea prezentului Concurs. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de către participanţi.

SECŢIUNEA 8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanţilor la concursuri le sunt garantate drepturile cu privire la protecţia datelor cu caracter personal; în conformitate cu Legea nr. 677/2001. Organizatorul va respecta dispozițiile art.12 din Legea nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, referitor la transmiterea de informaţii prin e-mail şi alte mijloace electronice.

SECŢIUNEA 9. LITIGII

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanții la Concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

Lasă un comentariu


63 + = 64